• papier
  SEGREGUJ PAPIER
 • Szkło kolorowe
  SEGREGUJ SZKŁO
 • plastik
  SEGREGUJ PLASTIK
 • metal
  SEGREGUJ METAL
 • Itpok
  ENERGIA Z ODPADÓW ALTERNATYWĄ DLA SKŁADOWANIA NIEPOSEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
Spalarnie odpadów to nowoczesne, bezpieczne dla środowiska elektrociepłownie
Spalarnie odpadów to nowoczesne, bezpieczne dla środowiska elektrociepłownie
podkreśla dr inż. Tadeusz Pająk z Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie

EkoTarnów: Coraz częściej mówi się o tym, że instalacje termicznego przekształcania odpadów to nic innego jak elektrociepłownie. Czy zgadza się Pan z takim stwierdzeniem?
Tadeusz Pająk: Tak. Spalarnie odpadów, zwane bardzo słusznie elektrociepłowniami opalanymi odpadami, to nowoczesne, bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi elektrociepłownie, w których produkowane jest ciepło i energia elektryczna.   Odpady są bardzo cennym paliwem  - składowanie ich na wysypiskach jest ewidentnym marnotrawieniem ich potencjału. Zdecydowanie lepiej jest  odzyskać i wyprodukować z odpadów energię elektryczną i ciepło, które służy m.in. do ogrzewania mieszkań.

Ile tego typu instalacji działa na świecie?
Na świecie działa blisko 2100 spalarni odpadów komunalnych. W Europie mamy około 500 takich instalacji.  Krajem wiodącym w termicznym przekształcaniu odpadów jest Japonia, gdzie funkcjonuje około 1200 spalarni.

Dlaczego instalacje termicznego przekształcania odpadów komunalnych  są w Polsce niezbędne?
Prawo wspólnotowe, które z uwagi na fakt, iż jesteśmy w UE jest także naszym prawem, wprowadza bardzo ostre wymagania odnośnie tego rodzaju odpadów, które składowane na składowiskach odpadów są źródłem szeregu rodzaju zagrożeń dla środowiska: dla wód powierzchniowych, wód gruntowych, powierzchni ziemi, dla efektu cieplarnianego, dla klimatu. Składowiska odpadów to wiodące źródła emisji dwutlenku węgla.  Prawo europejskie wymusza na krajach członkowskich, aby podjęły takie działania, które drastycznie te zagrożenia wyeliminują, wręcz do tego stopnia, że w perspektywie roku 2020 państwa, które do tej pory opierają swoją gospodarkę wyłącznie na składowaniu – a takim krajem jest Polska - niemal całkowicie ze składowania zrezygnują, natomiast po 2020 roku składować będą jedynie odpady przetworzone i biologicznie nieaktywne . Do realizacji tego celu konieczne są instalacje termicznego przekształcania odpadów.

Termiczne przekształcanie odpadów jest więc bezpieczniejszą dla środowiska i zdrowia ludzi metodą zagospodarowania odpadów niż składowanie na wysypiskach?
Składowiska odpadów to czynne reaktory chemiczne, w których procesy chemiczne trwają jeszcze kilkanaście (nawet do trzydziestu, czterdziestu lat) po ich zamknięciu. Powstają tam różnego rodzaju gazy m.in.  metan, który jest nie tylko wybuchowy, ale i groźny dla środowiska. Spalarnia odpadów jest instalacją, w której wszystkie te procesy, które na składowisku trwają dziesiątki lat, przebiegają zdecydowanie szybciej i  pod ścisłą kontrolą,  a substancje szkodliwe są niemal w całości wychwytywane i neutralizowane.

Jaki jest poziom emisji substancji szkodliwych dla środowiska w spalarniach odpadów w porównaniu z konwencjonalnymi źródłami produkcji ciepła i energii ?
Spalarnie odpadów są pod względem oddziaływania na środowisko najbardziej rygorystycznie traktowanymi źródłami ciepła. Dyrektywa ws. spalania odpadów, obowiązująca kraje UE od 2006 roku, wprowadziła bardzo ostre normy emisyjne i procesowe dla spalarni, które w porównaniu z parametrami emisyjnymi dla elektrociepłowni zasilanych tradycyjnymi paliwami nieporównywalnie niższe. W spalarniach odpadów limitowana, a ponadto monitorowana jest również  znacznie szersza gama rodzajów zanieczyszczeń niż ma to miejsce w źródłach produkcji ciepła i energii zasilanych węglem.