• papier
  SEGREGUJ PAPIER
 • Szkło kolorowe
  SEGREGUJ SZKŁO
 • plastik
  SEGREGUJ PLASTIK
 • metal
  SEGREGUJ METAL
 • Itpok
  ENERGIA Z ODPADÓW ALTERNATYWĄ DLA SKŁADOWANIA NIEPOSEGREGOWANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH
Podsumowanie pierwszego etapu kampanii ekologicznej "EKO Tarnów. Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna"

Zakończył się pierwszy etap edukacyjnej kampanii ekologicznejEko Tarnów - Tarnowska Inicjatywa Ekologiczna” adresowanej do uczniów i nauczycieli z tarnowskich szkół. Celem kampanii jest pogłębienie świadomości ekologicznej uczniów  i  nauczycieli  w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami oraz wzmocnienie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego.  Do udziału  w kampanii zgłosiło się 34 tarnowskich szkół.

 

W ramach dotychczasowych działań zorganizowane zostały szkolenia dla nauczycieli, którzy pełnią rolę liderów kampanii. Tematyka spotkań szkoleniowych, które odbyły się w listopadzie i grudniu 2011 roku obejmowała popularyzację wiedzy
z następujących obszarów tematycznych:

 • cykl życia odpadów i ich rodzaje;
 • oddziaływanie odpadów na środowisko;
 • segregacja odpadów;
 • recykling i jego znaczenie dla środowiska;
 • zalecenia Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami;
 • termiczna utylizacja odpadów bezpieczne dla środowiska i ludzi źródło energii;
 • dobre praktyki w gospodarce odpadami w UE.

Szkolenia dla nauczycieli poprowadzili dr hab. inż. Grzegorz Wielgosiński z Politechniki Łódzkiej oraz Andrzej Mitura doktorant z Akademii Gróniczo – Hutniczej w Krakowie, trener  Fundacji Wspierania Inicjatyw Ekologicznych.

 

Kolejny etap kampanii – organizacja i przeprowadzenie ekolekcji w szkołach z zakresu promocji racjonalnej gospodarki odpadami potrwa do końca kwietnia 2012 roku. Zajęcia przeprowadzone zostaną w oparciu scenariusze zajęć przekazane nauczycielom – liderom podczas spotkań szkoleniowych.

 

Organizatorami kampanii są Urząd Miasta Tarnowa i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli ODN w Tarnowie w ramach Tarnowskiej Inicjatywy Oświatoweje-ducaTIO” oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. w Tarnowie. Patronat nad kampanią objęła Fundacja Wspierania Inicjatyw Ekologicznych w Krakowie.